GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TRỤC TÍCH HỢP WEB NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường được xây dựng nhằm cung cấp dữ liệu không gian địa lý thông qua các dịch vụ Web theo tiêu chuẩn mở quốc tế OGC WFS.
  • Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường được thực hiện theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/06/2017 và Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
  • Các dịch vụ Web (WFS) được Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường cung cấp có thể dễ dàng được khai thác và sử dụng để phát triển các ứng dụng và sử dụng dữ liệu trên các môi trường khác nhau, như trên thiết bị di động thông minh, Web và các phần mềm GIS Destop.
  • Trong giai đoạn này, Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web tài nguyên và môi trường chỉ phục vụ nhu cầu về dữ liệu không gian địa lý cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở ban ngành, quận huyện nếu có yêu cầu khai thác và sử dụng.

***********

Để khai thác các dịch vụ này, bạn cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Mọi thắc mắc và góp ý xin vui lòng gửi tới Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường, xin chân thành cảm ơn !